Skip to main content

Vores privatlivspolitik

Her kan du læse om, hvordan GMV A/S behandler oplysninger om dig i forskellige situationer.

Hvis du søger job hos GMV

GMV Handling A/S har registreret de personoplysninger, du har videregivet. GMV Handling A/S er dataansvarlig for behandlingen af dine oplysninger. GMV Handling A/S kan kontaktes via post@gmvas.dk eller på tlf. 75 73 82 47.

Formålet med behandlingen er at vurdere din egnethed som ansat ved GMV Handling A/S. Retsgrundlaget for behandlingen er GMV Handling A/S’ legitime interesse som potentiel arbejdsgiver i at foretage denne vurdering under den forudsætning, at du har valgt at afgive disse oplysninger frivilligt og af egen drift, samt at du selv har en stor interesse i, at behandlingen sker. Din meddelelse af personoplysninger er ikke lovpligtig eller et krav i henhold til en kontrakt; Såfremt du ønsker, behandlingen af dine oplysninger skal stoppe, er du velkommen til at kontakte os.

Såfremt vi opbevarer oplysningerne med henblik på senere at tilbyde dig en lignende stilling, er det retlige grundlag et samtykke fra dig. Samtykket kan trækkes tilbage til enhver tid uden nogen begrundelse. Det er fuldstændig frivilligt at meddele samtykket. Samtykket vil blive indhentet i forbindelse med afholdelse af jobsamtale.

Oplysningerne vil som udgangspunkt blive slettet senest 1 år + løbende år efter jobansøgningsprocessens afslutning. I særlige tilfælde, hvor der er fare for en retlig konflikt med en jobansøger, kan alle jobansøgninger fra ansættelsesrunden blive opbevaret i dokumentationsøjemed, indtil kravet er forældet eller endeligt afvist af en retsinstans.

Såfremt du ansættes, vil alle oplysningerne som udgangspunkt blive gemt under hele din ansættelse hos GMV Handling A/S.

Efter reglerne i persondataforordningen har du følgende rettigheder over for GMV Handling A/S. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Såfremt du mener, behandlingen er i strid med reglerne i persondatalovgivningen, kan du indgive klage hos os. Hvis du er uenig i vores vurdering af sagen, kan du klage til Datatilsynet. Datatilsynet kan kontaktes på dt@datatilsynet.dk eller på tlf. 33 19 32 00. Se desuden Datatilsynets hjemmeside på datatilsynet.dk, hvor du kan finde yderligere information om dine rettigheder som registreret.

Hvis du er kunde, eller du er tilknyttet en virksomhed, der er kunde hos GMV

GMV Handling A/S har registreret personoplysninger om dig, hvis du er kunde, eller du er tilknyttet en virksomhed, der er kunde hos GMV Handling A/S. I denne sammenhæng skal vi give dig en række oplysninger om, hvordan vi behandler dine oplysninger.

GMV Handling A/S er dataansvarlig for behandlingen af dine oplysninger. GMV Handling A/S kan kontaktes via post@gmvas.dk eller på tlf. 75 73 82 47. Vi behandler ikke følsomme oplysninger om dig, men kun almindelige.

Der er forskellige formål med behandlingen af oplysningerne om dig:

  • at administrere kundeforholdet og opfylde vores kontraktmæssige forpligtelser over for dig, så længe du er kunde, herunder opbevare oplysninger om dig og/eller en person tilknyttet en virksomhed, der er kunde
  • at leve op til relevant lovgivning på området, herunder bogføringsloven
  • at opbevare oplysninger om dig i en periode efter kundeforholdets afslutning for at leve op til lovgivning og i dokumentationsøjemed

Retsgrundlaget for behandlingen er aftalen mellem dig og GMV Handling A/S om køb af GMV Handling A/S ydelser, hvilket naturligt indebærer behandling af oplysninger om dig.

Såfremt du ikke er kunde, men en person tilknyttet en virksomhed, der er kunde, er retsgrundlaget for behandlingen GMV Handling A/S’ legitime interesse i at varetage et kundekartotek, hvor der fremgår oplysninger om virksomhedens kontaktperson, så det er muligt at varetage kundeforholdet.

Oplysningerne vil som udgangspunkt blive slettet senest 5 år + løbende år efter kundeforholdet sluttede. I særlige tilfælde, hvor der er fare for en retlig konflikt med en kunde eller en person tilknyttet en virksomhed, der er kunde, kan alle oplysningerne blive opbevaret i dokumentationsøjemed, indtil kravet er forældet eller endeligt afvist af en retsinstans.

Vi er dog forpligtede til at opbevare dokumentation fra et bestemt maskinprojekt i op til 10 år.

Oplysningerne bliver som udgangspunkt ikke delt med tredjemand. GMV Handling A/S’ databehandlere kan dog få adgang til oplysningerne. Det kan desuden blive nødvendigt at dele oplysningerne med GMV Handling A/S’ advokat eller revisor.

Dine rettigheder
Efter reglerne i persondataforordningen har man som registreret følgende rettigheder over for NN: Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Såfremt du mener, behandlingen er i strid med reglerne i persondatalovgivningen, kan du indgive klage hos os. Hvis du er uenig i vores vurdering af sagen, kan du klage til Datatilsynet. Datatilsynet kan kontaktes på dt@datatilsynet.dk eller på tlf. 33 19 32 00. Se desuden Datatilsynets hjemmeside på datatilsynet.dk, hvor du kan finde yderligere information.

Hvis du er leverandør eller samarbejdspartner hos GMV

GMV Handling A/S har registreret personoplysninger om dig, hvis du er leverandør eller samarbejdspartner, eller du er tilknyttet et selskab/forening/myndighed/organisation, der er leverandør eller samarbejdspartner hos GMV Handling A/S. I denne sammenhæng er vi forpligtet til at give dig en række oplysninger om, hvordan vi behandler dine oplysninger.

GMV Handling A/S er dataansvarlig for behandlingen af dine oplysninger. GMV Handling A/S kan kontaktes via post@gmvas.dk eller på tlf. 75 73 82 47.

Vi ikke følsomme oplysninger om dig, men kun almindelige.

Der er forskellige formål med behandlingen af oplysningerne om dig:

  • at administrere forholdet mellem GMV Handling A/S og leverandøren/samarbejdspartneren og opfylde vores kontraktmæssige forpligtelser,
  • at leve op til relevant lovgivning på området, herunder bogføringsloven,
  • at opbevare oplysninger om dig i en periode efter forholdets afslutning i dokumentationsøjemed

Retsgrundlaget for behandlingen er aftalen mellem dig og GMV Handling A/S, hvilket naturligt indebærer behandling af oplysninger om dig, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b.

Såfremt du ikke er leverandør/samarbejdspartner, men en person tilknyttet et selskab/forening/myndighed/organisation, der er leverandør/samarbejdspartner, er retsgrundlaget for behandlingen

GMV Handling A/S’ legitime interesse i at varetage et kartotek, hvor der fremgår oplysninger om virksomhedens kontaktperson, så det er muligt at varetage forholdet, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

Oplysningerne vil som udgangspunkt blive slettet senest 5 år efter udløbet af det år, hvor forholdet ophørte. I særlige tilfælde, hvor der er fare for en retlig konflikt med en leverandør/samarbejdspartner eller en person tilknyttet en virksomhed, der er leverandør/samarbejdspartner, kan alle oplysningerne blive opbevaret i dokumentationsøjemed, indtil kravet er forældet eller endeligt afgjort af en retsinstans.

Oplysningerne bliver som udgangspunkt ikke delt med tredjemand. GMV Handling A/S benytter dog databehandlere, der kan få adgang til dine oplysninger. Det kan desuden være nødvendigt at dele oplysningerne med GMV Handling A/S’ advokat eller revisor. Videregivelser af oplysninger vil altid ske med respekt for reglerne i persondatalovgivningen.

Såfremt du er en kontaktperson hos et selskab/forening/myndighed/organisation, der er leverandør/samarbejdspartner hos GMV Handling A/S, vil det være en stor hjælp, hvis du delte denne skrivelse til andre relevante kontaktpersoner som allerede har eller i fremtiden kunne tænkes at have kontakt GMV Handling A/S.

Dine rettigheder
Efter reglerne i persondataforordningen har man som registreret følgende rettigheder over for NN: Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Såfremt du mener, behandlingen er i strid med reglerne i persondatalovgivningen, kan du indgive klage hos os. Hvis du er uenig i vores vurdering af sagen, kan du klage til Datatilsynet. Datatilsynet kan kontaktes på dt@datatilsynet.dk eller på tlf. 33 19 32 00. Se desuden Datatilsynets hjemmeside på datatilsynet.dk, hvor du kan finde yderligere information om dine rettigheder som registreret.